Zasilanie

Czas podtrzymania po wymianie akumulatorów w UPS

Zasilacz UPS może posiadać elektroniczne ograniczenie dostępnej pojemności. W takiem urządzeniu rozbudowanie baterii akumulatorów nie przyniesie spodziewanego rezultatu. Ograniczenie spowoduje zakończenie pracy bateryjnej niemniej jednak, że napięcie na akumulatorach dalekie jest ponadto od bezpiecznej granicy napięcia odcięcia. Zadziała „licznik” pobranych amperogodzin.

Test pojemności akumulatorów

Możliwe jest ponadto, że przed zaczęciem ładowania urządzenie przygotuje szybciuteńki test pojemności akumulatorów poprzez sprawdzenie rezystancji wewnętrznej. Wynik mocno odbiegający od projektowanej pojemności uznany może pozostać za błąd i urządzenie przerwie pracę.

Część maszyn po wymianie bardzo wyeksploatowanych akumulatorów jeszcze ma zapamiętaną niewielką pojemność i po wymianie akumulatora na nowy wymagać może zresetowania - odświeżenia ustawień. Czasem wystarczające jest kilkukrotne rozładowanie pod niedużym obciążeniem i ponowne naładowanie. Po wyżej wspomnianym zabiegu urządzenie przystosowuje się do nowych elementów i wykorzystuje całą dostępną pojemność.

Kalibracja

Urządzenia zaopatrzone w możliwość administrowania przy użyciu peceta  mają możliwość wymagać kalibracji z użyciem dołączonego oprogramowania. Podobna do wymiany akumulatorów starych na nowe sytuacja występuje przy rozbudowie instytucji banku akumulatorów. Przy założeniu, że pozaplanowe akumulatory podłączone są równolegle do takiego samego złącza, elektronika zasilacza rozpoznaje je jako jeden zespół akumulatorów. W powiązaniu z tym w sytuacji kiedy po rozbudowie instytucji banku akumulatorów nie odnotowaliśmy spodziewanego spotęgowania czasu podtrzymania mamy możność stosować zabiegi w ten sam sposób co przy wymianie bardzo wykorzystanych akumulatorów na nowe o takich samych parametrach fabrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.